Pure Gold Limited Edition


Pure Gold Limited Edition

Νέα φωτάκια BeeLights Pure Gold και ...ότι λάμπει.... είναι χρυσός!

Μπαλίτσες σε χρυσό, λευκό και shell.

Το καλώδιο με τα 20 φωτάκια είναι 3,70 μέτρα. Είκοσι μπαλίτσες με απόσταση 11εκ και 1.5 μέτρα σκέτο καλώδιο με διακόπτη.

Το καλώδιο με τα 35 φωτάκια είναι 5,3 μέτρα. Τριανταπέντε μπαλίτσες με απόσταση 11εκ και 1.5 μέτρα σκέτο καλώδιο με διακόπτη.

Το καλώδιο με τα 50 φωτάκια είναι 6,70 μέτρα. Πενήντα μπαλίτσες με απόσταση 11εκ και 1.5 μέτρα σκέτο καλώδιο με διακόπτη.

Τα καλώδια με dimmer είναι με διακόπτη που επιτρέπει την αυξομείωση της έντασης του φωτισμού από 0% έως 100%